Μενού Επιλογών

Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του πακέτου εργασιών 2016-2017 του Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα & Καινοτομία

Στις 13  Οκτωβρίου  εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το Πρόγραμμα εργασιών του Ορίζοντα 2020.  Η ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής βρίσκεται στα παρακάτω αρχεία. Σημειώνουμε ότι στην Ανακοίνωση στα Αγγλικά παρουσιάζεται επιπρόσθετα ο προγραμματισμός των προκηρύξεων και ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ανά έτος (2016 και 2017) ανά οικονομικό εργαλείο και πυλώνα του Ορίζοντα 2020. Το περιεχόμενο του πακέτου εργασιών είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0