Μενού Επιλογών

Ημερίδα για τον νέο/ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών: 10 Δεκεμβρίου 2014, ΕΙΕ, Αθήνα

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0