Μενού Επιλογών

Νέα και Ανακοινώσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 12 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
05/10/2018 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή για την επιλογή των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου (Executive Board) του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοιχτής Επιστήμης (European Open Science Cloud, EOSC)
28/07/2017 ΔΤ: Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας_Εσθονία 24-25/7/2017
02/06/2017 Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας / Τομέας Έρευνας 30 Μαΐου 2017 Βρυξέλλες
02/02/2017 Μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των νεοφυών και των αναπτυσσόμενων νέων επιχειρήσεων & ο ρόλος του υπό σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα &Καινοτομία της ΕΕ
07/07/2016 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Διάστημα – Η συνεισφορά της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
02/06/2016 Δελτίο τύπου : Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας - Τομείς Διαστήματος και Έρευνας, Βρυξέλλες, 26 και 27 2016
04/04/2016 Πρωτοβουλία για την αναζήτηση καλών πρακτικών (best practices) διαστημικών εφαρμογών
09/03/2016 Ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας - Συμμετοχή της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας στη διαβούλευση της Ε. Επιτροπής που αποσκοπεί στη συγκέντρωση προτάσεων και ιδεών για τη διαμόρφωση της αποστολής και των στόχων του
10/02/2016 Αποτελέσματα της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα (Τομέας έρευνας) που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 27-1-2016
29/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας/ Τομέας Έρευνας Bρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2014
05/06/2013 Δελτίο τύπου : Σύνοδος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, Τομέας Διαστήματος και Έρευνας, Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2013
01/03/2013 Δελτίο τύπου : Αποτελέσματα Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Τομέας Έρευνας), Βρυξέλλες 18 Φεβρουαρίου 2013

Εγγραφές: 1-12

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0