Μενού Επιλογών

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Διάστημα – Η συνεισφορά της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Ημερομηνία:
7/7/2016

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία μιας «Στρατηγικής Διαστήματος για την Ευρώπη», η Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α’ εξάμηνο 2016) ανέλαβε μία σειρά πρωτοβουλιών ώστε να διευκολύνει τους κύριους ενδιαφερόμενους (stakeholders) να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Έτσι, τα θέματα της Στρατηγικής Διαστήματος και της ευρύτερης διάδοσης/χρήσης των δεδομένων που παράγουν τα μεγάλα Ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα (Copernicus, Galileo κ.λπ.) ήταν στην ημερήσια διάταξη τριών σημαντικών συναντήσεων/εκδηλώσεων:

  • Του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, τομέας Διαστήματος, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου
  • Του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου Διαστήματος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και των Kρατών-Mελών τους, που έλαβε χώρα στην Χάγη στις 30 Μαΐου
  • Του Συνεδρίου «European Space Solutions», που πραγματοποιήθηκε στην Χάγη στις 30 και 31 Μαΐου

Η Ολλανδική Προεδρία συνέθεσε τις απόψεις που εκφράστηκαν στις ανωτέρω εκδηλώσεις σε ένα κείμενο με τον τίτλο «Το Μανιφέστο της Χάγης για την Διαστημική Πολιτική» το οποίο κοινοποίησε με δική της πρωτοβουλία (βλ. συνημμένο) ως συνεισφορά της στις εν εξελίξει συζητήσεις.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετείχε και κατέθεσε απόψεις σε όλες τις ανωτέρω διεργασίες μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, φορέα αρμόδιου για την παρακολούθηση θεμάτων Διαστήματος τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0