Μενού Επιλογών

Δελτίο τύπου : Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας - Τομείς Διαστήματος και Έρευνας, Βρυξέλλες, 26 και 27 2016

Ημερομηνία:
2/6/2016

enthosimo

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, Τομείς Διαστήματος και Έρευνας, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες την 26η και 27η  Μαΐου, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,  Θωμά Μαλούτα.

Η συνεδρίαση για τον Τομέα Διαστήματος  του Συμβουλίου διεξήχθη την Πέμπτη 26 Μαΐου υπό την προεδρία του Henk Kamp, Minister of Finance της Ολλανδίας.

Η συνεδρίαση για τον Τομέα Διαστήματος περιλάμβανε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εμπορική αξιοποίηση των προερχομένων από τα σχετικά ευρωπαϊκά  προγράμματα διαστημικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της συζήτησης αναμένεται να  αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή προς την επικείμενη πρωτοβουλία της Επιτροπής «A Space Strategy for Europe», και πρόκειται να εκδοθούν το φθινόπωρο αυτού του έτους. 

Οι υπουργοί εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις πιο σημαντικές προκλήσεις αλλά και τους φραγμούς που εμποδίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών δεδομένων και πρότειναν ενέργειες που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Τομέα Διαστήματος.

Ο Γενικός Γραμματέας  με παρέμβαση του, τόνισε μεταξύ άλλων : «Στο επίπεδο των εμποδίων σημαντικότερη πρόκληση αποτελεί η πολύ γενική πολιτική κατεύθυνση σε επίπεδο προτεραιοτήτων για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων που μοιάζει να ακολουθεί διαισθητικά τους τομείς όπου υπάρχει ήδη εμπειρία αξιοποίησης δεδομένων τηλεπισκόπησης. Με την έννοια αυτή μοιάζει να κινούμαστε σε μια παραγωγή δεδομένων παρατήρησης της γης που γίνονται «just in case»,  χωρίς ένα σαφές καθοδηγητικό όραμα από την πλευρά της ΕΕ. Για να υπάρξει ένας τέτοιος ρόλος χρειάζονται αποφάσεις που ορισμένες φορές είναι και πολιτικά δύσκολες και η εγκατάλειψη του θέματος της μετανάστευσης ως πρόκλησης δείχνει ότι μερικές φορές αποφεύγουμε να αναμετρηθούμε με τέτοιες δυσκολίες αφήνοντάς τες να λυθούν σε άλλο επίπεδο ή από μόνες τους». Επιπρόσθετα,  ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι στην Ελλάδα προωθούμε και τους δύο στόχους για την ανάπτυξη δυνατοτήτων (capacity building), τόσο όσον αφορά το επιστημονικό δυναμικό μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και τις νέες δυναμικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους, μέσω εξειδικευμένων δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και μέσω  των περιφερειακών στρατηγικών της έξυπνης εξειδίκευσης».

Η συνεδρίαση για τον  Τομέα Έρευνας  του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας,  διεξήχθη την Παρασκευή 27 Μαΐου  υπό την προεδρία του κ. Sander Dekker, State Secretary for Education, Culture and Science. Ο βασικός κορμός της συνεδρίασης ήταν  η υιοθέτηση τριών σημαντικών  Συμπερασμάτων Συμβουλίου, που αφορούν αντίστοιχα την αξιολόγηση του 7ου ΠΠ για την Έρευνα και τις μελλοντικές προοπτικές, τη δημιουργία ενός  καλύτερου ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου που θα είναι φιλικό στην Έρευνα και την Καινοτομία και, τέλος,  την Ευρωπαϊκή μετάβαση προς ένα σύστημα Ανοικτής Επιστήμης. 

Η συνεδρίαση περιλάμβανε  και συζήτηση προσανατολισμού μεταξύ των Υπουργών για τα επόμενα βήματα της μετάβασης προς ένα σύστημα Ανοικτής Επιστήμης στην  Ευρώπη.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας, κος Θ. Μαλούτας, με παρέμβαση του , τόνισε μεταξύ άλλων: «Η ανοικτή επιστήμη είναι μια προοπτική που νομιμοποιείται ως στόχος από πολλές απόψεις και γι’ αυτό και η Ελλάδα έχει στηρίξει όλες τις σχετικές προσπάθειες σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις σε αυτήν την κατεύθυνση με την ενίσχυση κυρίως ψηφιακών υποδομών για τη διαμόρφωση αποθετηρίων καθώς και ενισχύοντας διαδικασίες ελεύθερης πρόσβασης. Η  ανοικτή επιστήμη είναι ανέφικτο να προωθηθεί σε μεμονωμένες χώρες και πολλά εξαρτώνται από τη συνολική της προώθηση σε επίπεδο ΕΕ, είναι  μια επανάσταση που  απορρυθμίζει υφιστάμενες δομές και πρακτικές και χρειάζεται να υπάρξει πρόβλεψη για τις πολύπλευρες επιπτώσεις αυτής της απορρύθμισης ώστε να μην μεγιστοποιηθούν προβλήματα όπως πχ. η διαρροή εγκεφάλων – brain drain. Θα πρέπει να συγκροτηθούν νέα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής για την παραγωγή της νέας γνώσης, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, επειδή οι υφιστάμενες διαδικασίες είναι θεμελιωμένες σε μακρόχρονες πρακτικές που δομούν την ακαδημαϊκή ζωή και παραγωγή και είναι σύμφυτες με κέντρα εξουσίας μέσα και έξω από τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο.  Η ΕΕ θα πρέπει να έχει  ηγετικό ρόλο στην περίοδο μετάβασης δημιουργώντας, για παράδειγμα, ένα μεγάλο μονοψωνικό κονσόρτσιουμ αποτελούμενο από το σύνολο των ακαδημαϊκών-ερευνητικών ιδρυμάτων των κρατών μελών, κάτι που θα ελαχιστοποιήσει τις δημόσιες δαπάνες πρόσβασης, θα μεγιστοποιήσει το κοινό που θα έχει πρόσβαση και θα πιέσει τον σχετικό τομέα να αναδιαρθρωθεί με βάση τα νέα δεδομένα.  Η ανοικτή επιστήμη πρέπει να προωθηθεί ως διαδικασία εκδημοκρατισμού του ακαδημαϊκού-ερευνητικού χώρου, όχι με την έννοια της χαμηλότερης ποιότητας, αλλά της αύξησης της κοινωνικής διαπερατότητας ενός ivory tower όσον αφορά τη λειτουργία, τις εσωτερικές του ιεραρχίες και την αναπαραγωγή τους».

Η συνεδρίαση του Τομέα Έρευνας έκλεισε με σημαντικές ανακοινώσεις για την πορεία υλοποίησης του αναθεωρημένου Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών- 2016, για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, EIC,   και τέλος  την  παρουσίαση των πολιτικών προτεραιοτήτων για τους Τομείς  Έρευνας και Διαστήματος, της επερχόμενης Προεδρίας της Σλοβακίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας συμμετείχε σε γεύμα εργασίας που παρέθεσε η Επιτροπή, όπου συζητήθηκαν τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας είχε διμερείς επαφές με την Υπουργό Παιδείας και Έρευνας Ιταλίας, Stefania Giannini, καθώς και με τον Υπουργό Επιστημών, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης Πορτογαλίας, Manuel Heitor.

Κείμενα παρέμβασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0