Μενού Επιλογών

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας / Τομέας Έρευνας 30 Μαΐου 2017 Βρυξέλλες

Ημερομηνία:
2/6/2017

Στο πλαίσιο της Προεδρίας της Μάλτας, την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας, εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρα Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0