Μενού Επιλογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας/ Τομέας Έρευνας Bρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερομηνία:
29/9/2014

                                                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μεσογείων 14-18

115 27 Αθήνα                                               

Τηλ.  210-7753834/5          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας/ Τομέας Έρευνας

Bρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2014

 

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα της Έρευνας, στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρόεδρο την Ιταλίδα Υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας κα Stefania Giannini.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, ως επικεφαλής της ελληνικής αποστολής και από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Χρήστο Βασιλάκο.

Αντικείμενο των εργασιών του Συμβουλίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί των θεματικών: «Στρατηγική Ευρώπη 2020/ Ενδιάμεση αναθεώρηση και Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: Έρευνα και Καινοτομία ως πηγές της ανανεωμένης ανάπτυξης/Research and Innovation as sources of  renewed growth» και «2η Έκθεση Προόδου του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας/Second Progress Report on the European Research Area». Κατά τη συζήτηση, τα κράτη- μέλη χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της Προεδρίας για τη διεξαγωγή της πολιτικής διαβούλευσης, τονίζοντας τη σημασία που πρέπει να δοθεί στα θέματα έρευνας και καινοτομίας στην προσεχή έκθεση αξιολόγησης της πολιτικής «Ευρώπη 2020».

Ο Υφυπουργός κ. Αλ. Δερμεντζόπουλος, στις παρεμβάσεις του επί των ανωτέρω θεμάτων, επεσήμανε τις θετικές επιπτώσεις της εφαρμογής πολιτικών όπως τα Προγράμματα- Πλαίσιο της Ένωσης για την Έρευνα, το τρέχον Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»,  τις επιδιωκόμενες συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης, αλλά και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Τόνισε ότι «οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν τις δημόσιες δαπάνες στην Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς αυτές δεν αποτελούν κόστος αλλά επένδυση για το μέλλον», ενώ υπογράμμισε ότι «τα κράτη- μέλη και οι φορείς έρευνας θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της πολιτικής για τον Ενιαίο Χώρο Έρευνας». Επιπλέον τόνισε ότι «θα πρέπει να προωθηθεί η ενσωμάτωση στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ειδικού όρου, ώστε οι δημόσιες δαπάνες στην Έρευνα και την Καινοτομία να μην συνυπολογίζονται στο όριο του 3% του δημοσιονομικού ελλείμματος που έχει θεσπιστεί».

Της Συνόδου ακολούθησε γεύμα εργασίας που παρέθεσε η Ιταλική Προεδρία με θέμα την αναβαθμισμένη Ευρωμεσογειακή  Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία στους τομείς των Τροφίμων και Νερού (υπό μορφή Άρθρου 185 ΣΛΕΕ) PRIMA / Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area. Στο γεύμα εργασίας την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Bασιλάκος, ο οποίος επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή αναδείχτηκε στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, όταν αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο του Ατύπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 13ης Μαΐου 2014 στην Αθήνα.  Τόσο στο Άτυπο στην Αθήνα όσο και δύο εβδομάδες αργότερα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 26ης Μαΐου 2014 στις Βρυξέλλες επετεύχθη ευρύτατη πολιτική υποστήριξη σχετικά. Η Ιταλική Προεδρία συνεχίζει το έργο της Ελληνικής με στόχο την εκπόνηση πρότασης και συζήτησή της στο Συμβούλιο της 5ης Δεκεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες. «Η Ελλάδα πιστεύει, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας ότι, πέραν της επιστημονικής/ερευνητικής και πρακτικής σημασίας των προτεινόμενων τομέων της πρωτοβουλίας, η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν σήμερα σοβαρό διπλωματικό εργαλείο διεθνώς αλλά και ιδιαιτέρως στην περιοχή της Μεσογείου».

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ εδώ

 

 

 

 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0