Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

SAVE THE DATE 25.09.2017: Aνοικτή εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA με κεντρικό ομιλητή τον κ. Carlos MOEDAS, Επίτροπος της Ε. Ενωσης για θέματα έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας

Ημερομηνία:
4/9/2017

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA “Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area”  στους  τομείς των Υδάτων και των Αγροδιατροφικών συστημάτων.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε. Ένωση (Ορίζοντας 2020) και εθνικούς πόρους και απευθύνεται στις επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως  μεγέθους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στα  ΑΕΙ, στα ερευνητικά κέντρα,  και λοιπούς φορείς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας).  

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση (πρόγραμμα κλπ) θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0