Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα Πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Καινοτομίας EUvsVirus Hackathon

Ημερομηνία:
4/5/2020
Τη δυναμική της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας  επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του Πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Καινοτομίας,  #EUvsVirus #Hackathon, τα οποία ανακοίνωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Έρευνας και Καινοτομίας, Mariva Gabriel. 
Οι Έλληνες ερευνητές και οι εταιρίες με τις προτάσεις που παρουσίασαν αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους ακόμα και στις πιο κρίσιμες περιστάσεις.
Συνολικά από τον διαγωνισμό προκρίθηκαν 117 προτάσεις και σε αρκετές από αυτές υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Ορισμένες από τις προτάσεις που επιλέχθηκαν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας του Ορίζοντα 2020, του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ, για να περάσουν στη φάση της υλοποίησης. Παράλληλα δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών ώστε να προχωρήσουν και άλλες προτάσεις στη φάση της υλοποίησης.
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://euvsvirus.org/results/ 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0