Μενού Επιλογών

Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης PRIMA/ Καταληκτική ημερομηνία 12 Μαΐου 2017

Ημερομηνία:
8/5/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017

Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης PRIMA/ Καταληκτική ημερομηνία 12 Μαΐου 2017.

Σε συνέχεια της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης PRIMA με έδρα στη Βαρκελώνη, παρατείνεται ως τις 12 Μαΐου 2017.

Η παράταση δόθηκε λόγω ερωτήσεων που προέκυψαν σχετικά με την προϋπόθεση ότι «οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια εργασίας στην Ισπανία». Διευκρινίζεται ότι  οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για την απόκτηση έγκυρης άδειας εργασίας στην Ισπανία, η οποία θα τους αποδοθεί αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους στο Φορέα Διαχείρισης PRIMA.

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0