Μενού Επιλογών

The EU's Commissioner for Research, Science and Innovation Carlos Moedas in the Euromediterranean Initiative PRIMA Conference in Athens

Ημερομηνία:
12/10/2017

The EU's Commissioner for Research, Science and Innovation Carlos Moedas and the Alternate Minister for Education, responsible for Research and Innovation, Costas Fotakis were the keynote speakers at a Conference for the PRIMA Initiative (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), organised by the General Secretariat for Research and Technology of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs.

Welcome addresses were given by the Vice President of the European Parliament, D. Papadimoulis and the Conference chair and moderator, Secretary General for Research & Technology, Dr P. Kyprianidou.

Commissioner Moedas speech is available here.

The speech of Mrs S. Sakorafa (member of the European Parliament and PRIMA rapporteur) as well as the presentations of Professor A. Riccaboni (Chair of the PRIMA Foundation Board of Trustees) and of Mr. O. Quintana-Trias (Director of the PRIMA Foundation) are accessible through the following links/archives.

Archives:

Links to separate speech recordings:

The complete conference recording is available here.

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0