Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την προετοιμασία του επόμενου, μετά το 2020, Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Ημερομηνία:
18/1/2018

Στις 10 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε on line μια σειρά από δημόσιες διαβουλεύσεις σε βασικούς τομείς πολιτικής, όπως ο τομέας των επενδύσεων, της έρευνας και της καινοτομίας των ΜΜΕ και της ενιαίας αγοράς, για την προετοιμασία του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία λήγει στις 8 Μαρτίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες, ή οργανισμοί θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα on-line ερωτηματολόγιο, σε μία από τις 23 γλώσσες της Ε. Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Οι οργανισμοί για λόγους διαφάνειας θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en

Το ερωτηματολόγιο μαζί με πληροφορίες σχετικά,  μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment,
 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0