Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τη δημιουργία ΕΙΤ Food Hub στην Ελλάδα

Ημερομηνία:
23/1/2018

Προθεσμία μέχρι 30 Ιανουαρίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας  μέσω του προγράμματός του (Περιφερειακό Σχέδιο Καινοτομίας) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων από νομικά πρόσωπα για τη δημιουργία Κόμβου καινοτομίας για τα τρόφιμα (EIT Food Hub) σε 11 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το νομικό πρόσωπο που θα επιλεχθεί θα έχει σημαντικά οικονομικά και άλλα οφέλη, ενώ για το 2018 δεν θα υπάρξει συνδρομή συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο  https://www.eitfood.eu/media/1318/call-for-eit-food-hubs-20180108.pdf
 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0