Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για εμπειρογνώμονες

Ημερομηνία:
25/5/2018

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology -EIT) δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονες (experts) που ασχοληθούν με την αξιολόγηση και παρακολούθηση του μοντέλου καινοτομίας που προάγεται μέσω του ΕΙΤ και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities-KICs).

Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα συνεργασίας με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια ή ερευνητικούς φορείς ή/και σε θέματα  συμμετοχής των ανωτέρω φορέων σε κοινές δράσεις (Ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης-Knowledge Triangle Integration). 

Περισσότερες πληροφορίες  για το προφίλ των εμπειρογνωμόνων, τα κριτήρια επιλογής καθώς και ο σύνδεσμος για την υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμα  στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://eit.europa.eu/collaborate/work-as-evaluator-or-reviewer

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0