Μενού Επιλογών

Διαδικασία διαβούλευσης Prima - UfM

Ημερομηνία:
1/4/2021

Το Πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area -http://prima-med.org) σε συνεργασία με τον Διακυβερνητικό οργανισμό «Ένωση για τη Μεσόγειο» (Union for the Mediterranean - https://ufmsecretariat.org/) έχουν ξεκινήσει διαδικασία δημόσιας  διαβούλευσης στους κάτωθι  ερευνητικούς τομείς: Υγεία, Ανανεώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή.

Η συμμετοχή σας στην διαβούλευση γίνεται μέσω του συνδέσμου (απαιτείται εγγραφή) ενώ παρουσίαση της διαδικασίας υπάρχει στον σύνδεσμο.

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής ενδιαφερομένων: 7 Μαΐου 2021.

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0