Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Μη συμμετοχή της ΓΓΕΚ στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων Prima 2022 - Ενότητα 2

Ημερομηνία:
10/1/2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δεν θα συμμετάσχει στην πρόσκληση της ενότητας 2 του PRIMA για το έτος 2022 και ως εκ τούτου δεν θα χρηματοδοτήσει προτάσεις που θα υποβληθούν στην εν λόγω πρόσκληση (Call: Section 2 – Multi-topic 2022).

Ελληνικοί φορείς που ενδιαφέρονται να είναι εταίροι σε κοινοπραξίες που θα υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης δύνανται να συμμετάσχουν με ίδιους πόρους.

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0