Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης PRIMA/ Καταληκτική Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017

Ημερομηνία:
25/4/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα , 24 Απριλίου 2017

PRIMA: Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης PRIMA/ Καταληκτική Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017

Έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή  της δομής διαχείρισης του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)[1]. Ο φορέας διαχείρισης PRIMA (μιας ad-hoc ειδικής δομής/ Ίδρυμα που έχει συσταθεί με βάση το ισπανικό δίκαιο) θα έχει έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Οι αρμοδιότητες της θέσης,  τα απαιτούμενα προσόντα  των υποψηφίων καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και επιλογής παρουσιάζονται στο συνημμένο σχετικό αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό e-mail που περιλαμβάνει βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  prima@unisi.it. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 9η Μαΐου 2017

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτημα, θα ήταν χρήσιμο να ενημερώσουν και τη ΓΓΕΤ, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στις κες: Β. Καραβαγγέλη (vkar@gsrt.gr), Μ. Κουτροκόη (mkoutr@gsrt.gr).

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν προκηρύξεις για τη συνολική στελέχωση της υπηρεσίας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι έχει προκηρυχθεί Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Θεματολογίου του προγράμματος PRIMA στον Ιστότοπο της ΓΓΕΤ, όπου παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PRIMA.

 [1] Το πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) αποτελεί πρόταση συνεργασίας στους τομείς της  Έρευνας και της Καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, για την ανάπτυξη κοινών καινοτόμων λύσεων, ικανοτήτων (capacities) και γνώσεων για τη διαχείριση των υδάτων και των αγρο-διατροφικών συστημάτων, ώστε να καταστούν πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, πιο αποτελεσματικά, αποδοτικά ως προς το κόστος και βιώσιμα και να συμβάλουν στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της περιοχής με έμφαση στην έλλειψη νερού, στην ασφάλεια των τροφίμων, στη διατροφή, στην υγεία, στην ευημερία και στη μετανάστευση. Το πρόγραμμα PRIMA θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 189 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε. Ένωσης.

 

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0