Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ενημερωτική εκδήλωση της ΕΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη "Cluster 4 - Digital, Industry & Space" στις 29/11 – 1/12

Ημερομηνία:
12/11/2021

Η ΕΕ οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση της ΕΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη “Cluster 4 - Digital, Industry & Space” στις 29/11 – 1/12. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας για την υποβολή προτάσεων στις νέες προκηρύξεις της θεματικής περιοχής του Cluster 4. Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-4_en?fbclid=IwAR2emfoITYDXe6FOkwM4Ks7vGRpCxDjZQ-5liMB4KR6Qdn6QIHb7w3tviR4

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0