Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Δεκαήμερο Ενημερωτικών Εκδηλώσεων για επιμέρους τμήματα του Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe Info Days 2021: 28/6-9/7/2021)

Ημερομηνία:
10/6/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διοργάνωση σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων  (Info Days) για τα επιμέρους τμήματα του Ορίζοντα Ευρώπη.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το δεκαήμερο από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα νέα στοιχεία του προγράμματος, τους βασικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και τους κανόνες συμμετοχής και χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει συνοπτικά ως εξής:

-28 Ιουνίου 2021: Research Infrastructures

-29 & 30 Ιουνίου 2021: Digital, Industry & Space (Cluster 4)

-30 Ιουνίου 2021: Civil security for society (Cluster 3)

-1 Ιουλίου 2021: Culture, Creativity & Inclusive Society (Cluster 2)

-1 Ιουλίου 2021: Marie Skłodowska-Curie Actions

-2 Ιουλίου 2021: Health (Cluster 1)

-5 & 6 Ιουλίου 2021: Climate, Energy & Mobility (Cluster 5)

-7 & 8 Ιουλίου 2021: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment (Cluster 6)

-9 Ιουλίου 2021: European Research Area (ERA) & Widening

Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται εγγραφή.

Πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις  είναι διαθέσιμες  στον ακόλουθο σύνδεσμο ο οποίος θα επικαιροποιείται διαρκώς: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

 

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0