Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόγραμμα Εργασίας Ορίζοντα Ευρώπη 2021-2022

Ημερομηνία:
16/6/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 15/6/2021 το κύριο Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα Εργασίας αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1. General introduction

2. Marie Skłodowska-Curie Actions

3. Research Infrastructures

4. Health

5. Culture, creativity and inclusive society

6. Civil Security for Society

7. Digital, Industry and Space

8. Climate, Energy and Mobility

9. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

10. European Innovation Ecosystems (EIE)

11. Widening participation and strengthening the European Research Area

12. Missions

13. General Annexes

Το κύριο Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 όπως και τα Προγράμματα Εργασίας 2021 για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council/EIC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council/ERC) είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Funding and Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0