Μενού Επιλογών

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕSA)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος |  | 


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) - European Space Agency (ESA)

Η εξερεύνηση του Διαστήματος και η αποστολή σε αυτό ανθρώπων και δορυφόρων αποτελούν επιστημονικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες. Στις αρχές του 21ου αιώνα οι διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές συνιστούν ένα ολοένα και πιο κεντρικό στοιχείο της καθημερινής μας ζωής, προσφέροντας υπηρεσίες σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η μετεωρολογία, οι μεταφορές και η επισκόπηση της γης. Παράλληλα, το Διάστημα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την κοινωνία της γνώσης με επίκεντρο την έρευνα και την καινοτομία, για τη διεθνή συνεργασία και για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος  αποτελεί την πύλη της Ευρώπης στο Διάστημα. Αποστολή του είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών στη διαστημική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, με στόχο το διάστημα να αξιοποιηθεί για επιστημονικούς σκοπούς και για την ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Ο ΕΟΔ ιδρύθηκε το 1975 και, σήμερα (2017) απαριθμεί 22 Κράτη Μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τσεχία και Φιλανδία).

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον ΕΟΔ αποτελεί κομβικό σημείο για τη δραστηριοποίηση της χώρας στον τομέα του Διαστήματος. Μετά από μια δεκαπενταετή περίοδο συνεργασίας με τον Οργανισμό, η Ελλάδα έγινε επίσημα μέλος του το 2005. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) είναι ο αρμόδιος δημόσιος φορέας για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τη χρηματοδότηση όλων των ενεργειών και δράσεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον ΕΟΔ. Ο Γενικός Γραμματέας Ε&Τ είναι ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στον Οργανισμό.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα ΕΟΔ: http://www.esa.int

Ελληνική ιστοσελίδα ΕΟΔ: http://www.esa.int/ell/ESA_in_your_country/Greece

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0