Μενού Επιλογών

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής (CERN)

CERN |  | 


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών  - European Council for Nuclear Research (CERN)

Το CERN είναι το μεγαλύτερο κέντρο πυρηνικών ερευνών στον κόσμο. Η ίδρυσή του το 1954 αποτέλεσε μια από τις πρώτες κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες και συνιστά ένα φωτεινό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας. Τα 12 ιδρυτικά κράτη-μέλη (στα οποία ανήκει και η Ελλάδα),  έχουν αυξηθεί σήμερα σε 22. Το Εργαστήριο βρίσκεται πάνω στα Γαλλοελβετικά σύνορα δυτικά της Γενεύης. Περίπου 6500 επιστήμονες, δηλαδή σχεδόν το 50% των επιστημόνων σ' όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τα σωματίδια, χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του CERN. Οι επιστήμονες αυτοί εκπροσωπούν 500 πανεπιστήμια και πάνω από 80 εθνικότητες.

Το CERN ασχολείται κυρίως με τη βασική έρευνα της σωματιδιακής φυσικής με σκοπό να απαντήσει ερωτήματα, όπως:

  • Τι είναι η ύλη;
  • Από πού προέρχεται;
  • Πώς συγκρατείται για να σχηματίσει άστρα, πλανήτες και ανθρώπινα όντα;

Οι ερευνητές του CERN για να μελετήσουν τα βασικά συστατικά της ύλης και το είδος των δυνάμεων που την κρατούν ενωμένη χρησιμοποιούν τον πιο εξειδικευμένο και σύνθετο εργαστηριακό εξοπλισμό του κόσμου. Πρόκειται για επιταχυντές σωματιδίων και ανιχνευτές που κάνουν τα σωματίδια αυτά "ορατά". Οι επιταχυντές είναι διατάξεις που επιταχύνουν σωματίδια (ηλεκτρόνια, πρωτόνια κ.α.) σε πολύ μεγάλες ταχύτητες (και ενέργειες). Μέσω της σύγκρουσης αυτών των σωματιδίων με ακίνητους στόχους ή μεταξύ τους και της καταγραφής των αποτελεσμάτων των συγκρούσεων με ανιχνευτές, οι ερευνητές μπορούν να ανακαλύψουν τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σωματιδίων. Στο CERN λειτουργούν επομένως πολλοί επιταχυντές,  ένας εκ των οποίων είναι ο LHC (Large Hadron Collider - Μέγας Επιταχυντής Ανδρονίων), ο οποίος αναπτύσσεται σε υπόγεια κυκλική σήραγγα περιφέρειας 27 χιλιομέτρων κι επιτρέπει τη σύγκρουση σωματιδίων σε πολύ μεγάλες ενέργειες.

Η αναζήτηση καθαρής γνώσης στο CERN έχει πολλές φορές οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής με πολύ διαφορετικές προοπτικές από αυτές της πυρηνικής φυσικής όπως οι ιατρικές απεικονίσεις και το World Wide Web.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) επικουρείται στα θέματα που άπτονται της συμμετοχής της Ελλάδας στο CERN από επιτροπή Ελλήνων επιστημόνων οι οποίοι ως επί το πλείστον, εκτός από την εγχώρια ερευνητική/ακαδημαϊκή τους δραστηριότητα, δραστηριοποιούνται και στο CERN (π.χ. στις διαδικασίες των πειραμάτων). Η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής αυτής γίνεται από τη ΓΓΕΤ και η φύση της είναι συμβουλευτική προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, υπό τον οποίο και συγκαλείται. Έργο της επιτροπής είναι η διαμόρφωση προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στο CERN.

Εθνικός επιστημονικός εκπρόσωπος στο CERN είναι ο κ. Κωνσταντίνος Φουντάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα CERN: https://home.cern

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0