Μενού Επιλογών

EUREKA

Πρωτοβουλία EUREKA (ΕΥΡΗΚΑ)

Η πρωτοβουλία EUREKA είναι ένα διακυβερνητικό δίκτυο δημόσιας χρηματοδότησης στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 40 χώρες. Στόχος του EUREKA είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της καινοτομίας και γνώμονα την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, μεταξύ μικρών εταιρειών και μεγάλων βιομηχανικών εταίρων, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων. Με τον τρόπο αυτό, το EUREKA συγκεντρώνει το υπάρχον δυναμικό εμπειρογνωμόνων, γνώσεων, ερευνητικών εγκαταστάσεων και οικονομικών πόρων με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με την ΕΕ αποτελεί την κορυφαία ανοιχτή πλατφόρμα για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας.

Είναι παρούσα σε περισσότερες από 40 χώρες και παραμένει έως σήμερα η μόνη πρωτοβουλία του είδους της που διέπεται από την αρχή «εκ των κάτω προς τα επάνω» διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο Ε & Α με ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο έχει τη στήριξη που του αξίζει, ανεξάρτητα από την τεχνολογική φύση, ή το είδος των οργανισμών που συμμετέχουν.

Η χώρα μας συμμετέχει στην πρωτοβουλία EUREKA ως ιδρυτικό χώρα-μέλος από το 1997.

Τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ είναι:

Ι. EUREKA Umbrellas

ΙΙ. EUREKA Clusters

ΙΙΙ. Πρόγραμμα EUROSTARS

Πληροφορίες:
B. Τσούλκας (Προϊστάμενος ΓΓΕΤ/ΔΙΕ/ΔΟ)
Τηλ. 2107458149
e-mail: v.tsoulkas@gsrt.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://www.eurekanetwork.org/

https://www.eurostars-eureka.eu/

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0