Μενού Επιλογών

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι διμερείς συνεργασίες συνάπτονται μεταξύ δύο Κρατών. Μπορούν να προκύψουν είτε ως αίτημα της Ε&Τ κοινότητας των δύο Κρατών είτε ως αποτέλεσμα της άσκησης της διεθνούς πολιτικής της χώρας. Στη δεύτερη περίπτωση η πρωτοβουλία προέρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Βασίζονται σε μία διμερή Συμφωνία που υπογράφεται ανάμεσα στις δύο χώρες και θέτει το νομικό υπόβαθρο της υλοποίησής της Ε&Τ συνεργασίας, καθώς και τους γενικούς κανόνες που θα διέπουν την διμερή Ε&Τ σχέση.

Το κύριο όργανο της διμερούς διαδικασίας είναι η Μικτή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη των δύο αρμοδίων Υπουργείων, από τις δύο χώρες. Η Μικτή Επιτροπή καθορίζει τους κανόνες με τους οποίους θα υλοποιηθεί η διμερής σχέση και το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες θα επικεντρωθεί το κοινό ενδιαφέρον. Οι αποφάσεις των Μικτών Επιτροπών ονομάζονται Πρωτόκολλα και συνιστούν τα επίσημα κείμενα των διμερών συνεργασιών.

 
  • ΕΛΛΑΔΑ – ΚΙΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων επιστημονικής και τεχνολογικής (Ε&Τ) συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας, στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2017-2019»

Ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο της δράσης διακρατικής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας (2017-2019)

  • ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

Δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» λόγω αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Μη-Επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

  • ΕΛΛΑΔΑ – ΙΣΡΑΗΛ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»

  • ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΑ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας»

«Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων

  • ΕΛΛΑΔΑ – ΓΑΛΛΙΑ

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0