Μενού Επιλογών

ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι τριμερείς συνεργασίες συνάπτονται μεταξύ τριών Κρατών και προκύπτουν κατά κανόνα από ανώτατη πολιτική βούληση και των τριών Κυβερνήσεων. Ο κύριος συντονιστικός ρόλος ασκείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και συμμετέχουν οι τομείς κρατικής δραστηριότητας που αποφασίζονται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Στην παρούσα περίοδο (Οκτώβριος 2016) η Γ.Γ.Ε.Τ. συμμετέχει στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και έχει συμβάλει στην διαμόρφωση ενός σχεδίου Memorandum of Understanding (MoU), το οποίο είναι σε στάδιο διαβούλευσης μεταξύ των τριών χωρών.

Αυτονόητα, η Γ.Γ.Ε.Τ θα συμμετάσχει και σε κάθε άλλο τριμερές σχήμα συνεργασίας, εφόσον κληθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0