Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / ΕΚΕΦΕ "Δ"

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος»   ιδρύθηκε το 1961 ως Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας με περίπου 190 Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και περισσότερα από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται σε έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικά κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και τη Βιομηχανία.

Το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" διατηρεί έντονη παρουσία στην διεθνή έρευνα. Η βιβλιομετρική ανάλυση του Κέντρου, όπως αξιολογήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την περίοδο 2012-2016, περιλαμβάνει σχεδόν 2.600 δημοσιεύσεις καθώς και 30.200 παραπομπές, φέρνοντας το πρώτο μεταξύ των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων. Έχοντας συμπεριληφθεί στο 50 καλύτερα Ερευνητικά Ινστιτούτα στο EU FP7 και αναμένοντας να κρατήσει την υψηλή του θέση στο HORIZON 2020, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συντονίζει τρεις εθνικές ερευνητικές υποδομές και συμμετέχει σε ακόμα οκτώ. Ταυτόχρονα υποστηρίζει εργαστήρια, πιστοποιημένα για την ποιότητά τους, με εξειδίκευση σε μετρήσεις και δοκιμές για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και το Εθνικό Δίκτυο Φαρμάκων Ακριβείας. 

Στα πλαίσια της εθνικής ατζέντας για τον Ενιαίο Χώρο Έρευνας και Εκπαίδευσης, το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" συμμετέχει σε πιστοποιημένα Μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά τμήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι Διδακτορικοί φοιτητές του Κέντρου  μπορούν να επωφεληθούν από το διεπιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον του και σημαντικά προγράμματα τα οποία παρέχει, όπως το Πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ταυτόχρονα, δράσεις με στόχο την επικοινωνία της επιστήμης απευθύνονται σε νέους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διοργανώνονται επίσης εκθέσεις και εκδηλώσεις “Ανοικτών Θυρών” που απευθύνονται σε ενήλικες με ενδιαφέρον για την Επιστήμη και την Τεχνολογία καθώς και σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες.

Το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" έχει υιοθετήσει πολιτικές για τη μεταφορά τεχνολογίας που προάγουν την επιχειρηματικότητα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αρχικά, επισφαλή στάδια δημιουργίας μιας start-up εταιρίας. Όλο το Ερευνητικό Προσωπικό του Κέντρου ενθαρρύνεται για τη συμμετοχή του σε εταιρείες spin-off. Με απώτερο στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" συντηρεί πληθώρα διεθνών και εγχώριων πατεντών. Στο Τεχνολογικό Πάρκο "Λεύκιππος", φιλοξενούνται περίπου 30 νεοφυείς εταιρίες καθώς και ερευνητικά κέντρα μεγάλων και διεθνών εταιρειών οι οποίες βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία και αλληλεπίδραση με την ερευνητική κοινότητα του Κέντρου.

Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε ανεξάρτητα Ινστιτούτα που επικεντρώνουν την έρευνά τους σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Πατρ. Γρηγορίου Ε' & Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή

Τ.Κ. 153 41

Τηλέφωνα: 210 6503000, 210 6503040, 210 6503002
Fax: 210 6510594
e-mail: communications@central.demokritos.gr

Site: http://www.demokritos.gr/

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0