Μενού Επιλογών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO. Είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση, μεταξύ άλλων, στην κοινωνική πολιτική, την πολιτική κοινωνιολογία, την εκλογική γεωγραφία, την κοινωνική γεωγραφία και την κοινωνική ανθρωπολογία. Υποστηρίζει την πολιτεία στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Διατηρεί και διευρύνει διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα, σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα εμπειρογνωμόνων. Διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κοινωνικών επιστημών της χώρας. Δραστηριοποιείται στις έντυπες και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακές εκδόσεις, οι οποίες αποτυπώνουν ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Σημαντικός αριθμός των εκδόσεων του ΕΚΚΕ χρησιμοποιείται ως διδακτική ύλη στα ΑΕΙ της χώρας. Εκδίδει ανελλιπώς την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, που αποτελεί το μακροβιότερο περιοδικό κοινωνικών επιστημών με τυφλή αξιολόγηση στην Ελλάδα και η οποία φιλοξενείται πλέον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα epublishing του ΕΚΤ, στη διεύθυνση http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke

Τον Ιούνιο 2015 εξέδωσε τον τόμο Το Πολιτικό Πορτρέτο της Ελλάδας.  Η κρίση και η αποδόμηση του πολιτικού, εγκαινιάζοντας, με αφορμή την κρίση, μια περιοδική έκδοση ανάλογη με το Κοινωνικό Πορτρέτο της Ελλάδας, που επίσης εκδίδεται περιοδικά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) που σχεδιάστηκε από τον ΟΟΣΑ, ολοκληρώθηκε (2015) η Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων και η ένταξη των ελληνικών δεδομένων στη διεθνή βάση PIAAC (2016). Τα δεδομένα θα δημοσιευτούν από τον ΟΑΣΑ την 28η Ιουνίου στην έδρα του, στο Παρίσι ενώ αμέσως μετά η ερευνητική ομάδα ΕΚΚΕ θα δημοσιεύσει την εθνική έκθεση αποτελεσμάτων. 

Το Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011, μία ολοκληρωμένη και φιλική στη χρήση διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία προσφέρει άμεση και δυναμική πρόσβαση στα δεδομένα των εθνικών απογραφών πληθυσμού των ετών 1991, 2001 και 2011, καθώς και εργαλεία διαδραστικής χαρτογράφησης των απογραφικών δεδομένων σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδαπροϊόν μακρόχρονης συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με το ΕΚΚΕ, είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://panorama.statistics.gr/.

Η ανάγκη για κοινωνική έρευνα ως δημόσιο αγαθό είναι σήμερα ιδιαίτερα επιτακτική. Στο μέτρο δε που του  αναλογεί, το ΕΚΚΕ συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην προσπάθεια της χώρας για την απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα, την συνακόλουθη αποτροπή της φυγής ικανών ερευνητών (brain drain), την έξυπνη εξειδίκευση και την ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος  έρευνας και τεχνολογίας με τη συμμετοχή, ιδίως, σε παγκόσμιας εμβέλειας προγράμματα υψηλών προδιαγραφών (ενδεικτικά: PIAAC) και σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (ενδεικτικά: CESSDA).

Ινστιτούτα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2107491678-2107491636
Fax: 210 7489800
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@ekke.gr
Διεύθυνση:  Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά
Τ.Κ.10552
Site: www.ekke.gr

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0