Μενού Επιλογών

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" / ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ

                                                                          ALEXANDER FLEMING”

                                                            Biomedical Sciences Research Center           

To Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» είναι ένα Ε.Κ. ΝΠΙΔ (1998) με αποστολή τη βασική, μεταφραστική και τεχνολογική έρευνα, την κατάρτιση και την καινοτομία στις βιοεπιστήμες. Το ΕΚεΒΕ είναι ένα κέντρο αριστείας που εστιάζει στις πλέον σημαντικές παγκοσμίως περιοχές αιχμής στις βιοϊατρικές επιστήμες και τη βιοτεχνολογία, με συνέπεια να παρουσιάζει κορυφαίες επιδόσεις μεταξύ των ομοειδών ερευνητικών φορέων στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα βασικών δεικτών ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας. Είναι ενδεικτικό ότι το ΦΛΕΜΙΓΚ κατετάγη πρώτο μεταξύ των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων/Ινστιτούτων που δραστηριοποιούνται στις βιοεπιστήμες, στην αξιολόγηση που έγινε τον Ιανουάριο 2014 από διεθνή επιτροπή υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ. Επίσης, τρεις από τους 14 Ερευνητές του Κέντρου έχουν διακριθεί διεθνώς με ισάριθμα ERC Grants, που είναι από τις πλέον υψηλού κύρους ερευνητικές χορηγίες διεθνώς.

Το Κέντρο φιλοξενεί 14 Ερευνητικά Εργαστήρια οργανωμένα στους παρακάτω Τομείς:

  • Ανοσολογίας, που εστιάζει στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τις χρόνιες πολυπαραγοντικές νόσους και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία τους.
  • Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, που εστιάζει στον τομέα της επιγενετικής, με στόχο την κατανόηση των επιγενετικών ρυθμιστικών μηχανισμών σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.
  • Μοριακής Ογκολογίας, που εστιάζει στην κατανόηση μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών, που ρυθμίζουν την κυτταρική αύξηση και προωθούν την καρκινογένεση.
  • Νευροβιολογίας, που εστιάζει στην έρευνα αιχμής για την κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου (μάθηση και μνήμη, άνοια, Tau-πάθειες) και σχεδιάζει την επέκτασή του στην Κβαντική Βιολογία.

Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες τεχνολογικές υποδομές (state-of-the-art facilities), που προσφέρουν υπηρεσίες για βασική και μεταφραστική έρευνα εσωτερικά, αλλά επίσης σε ερευνητές άλλων φορέων και σε φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν πρότυπο οίκο πειραματοζώων, μονάδες διαγένεσης και κρυοσυντήρησης ποντικών, μονάδες γονοτυπικής ανάλυσης, γονιδιωματικής, πρωτεϊνικής χημείας και πρωτεομικής, κυτταρομετρίας ροής, βιοαπεικόνισης, καθώς και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, αποτελεί τον εθνικό κόμβο Ευρωπαϊκών δικτύων ερευνητικών υποδομών ESFRI, του Infrafrontier και του ELIXIR, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδιασμών της χώρας και της ΕΕ για την Έρευνα.

Η αριστεία του ΦΛΕΜΙΓΚ εκτείνεται και στην καινοτομία/επιχειρηματικότητα, με κυριότερο επίτευγμα τη δημιουργία και λειτουργία μιας επιτυχημένης βιοτεχνολογικής εταιρείας spin-off στις εγκαταστάσεις του (Biomedcode Hellas SA), εταιρείας με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, μεγάλη εξωστρέφεια και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210-9656310
Fax: 210-9656934
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: secretariat@fleming.gr
Διεύθυνση:  Αλ. ΦΛΕΜΙΓΚ 34, ΒΑΡΗ
Τ.Κ.16672
Site: www.fleming.gr

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0