Μενού Επιλογών

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / ΙΤΕ

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση.

Το ΙΤΕ επικεντρώνεται σε νέες διατμηματικές ερευνητικές Κατευθύνσεις, μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική, Προηγμένα Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμοσμένα και υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Κοινωνικές Επιστήμες.

Το ΙΤΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων. Έχει επίσης συνεισφέρει σημαντικά στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Σήμερα το ΙΤΕ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι

  • Ερευνητές του ΙΤΕ έχουν λάβει 14 Βραβεία ERC και 70 Βραβεία Αριστείας Marie Curie.
  •  Το ΙΤΕ έχει επιλεγεί από την ΕΕ ως Ευρωπαϊκή Ερευνητική Εγκατάσταση, στους τομείς των Λέιζερ, Πολυμερών, Πολιτιστικής Κληρονομιάς κα Νανοϋλικών και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 10.000 επιστήμονες σε νέες τεχνολογίες.
  • Ερευνητές του ΙΤΕ υλοποιούν 396 ανταγωνιστικά έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 155  εκ. € (Δεκ. 2015).
  • Το ΙΤΕ χορηγεί πάνω από 370 υποτροφίες ανά έτος σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές. Συμμετέχει θεσμικά σε διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ της χώρας.
  • Ξεναγεί στις εγκαταστάσεις του περισσότερους από 800 μαθητές σχολείων ετησίως.
  • Οι ΠΕΚ έχουν έως σήμερα εκδώσει 530 τίτλους. Βιβλία των ΠΕΚ χρησιμοποιούνται σε περίπου 1.651 πανεπιστημιακά μαθήματα.
  • Είναι αρωγός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρωτοβουλία του είναι το πιλοτικό πρόγραμμα “Technology Showcase Crete” για την ανάπτυξη της Κρήτης με βάση την οικονομία της γνώσης.
  • Έχει ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες με περισσότερες από 300 Επιχειρήσεις και έχει δημιουργήσει και υποστηρίξει πολλούς τεχνοβλαστούς.

 

Ινστιτούτα

Στο Ηράκλειο:

Στο Ρέθυμνο:

Στην Πάτρα:

Το ΙΤΕ επίσης περιλαμβάνει:

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +30 2810 391500-2
Fax: +30 2810 391555
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: central@admin.forth.gr
Διεύθυνση:  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Κ.70013
Site: www.forth.gr

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0