Μενού Επιλογών

Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / ΕΙΠ

Από την ίδρυσή του (1920) μέχρι σήμερα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) παραμένει πιστό στην αποστολή του, που είναι η πρόληψη και η θεραπεία των μολυσματικών νόσων μέσω της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και προσφοράς Υπηρεσιών στη Δημόσια Υγεία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα και στον τομέα των Νευροεπιστημών.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ:

  • Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και από το Υπουργείο Υγείας .
  • Είναι οργανωτικά αυτοτελές Ινστιτούτο, που λειτουργεί με βάση τους Νόμους 2919/2001 καθώς και 3733/2009, στον οποίο κυρώνεται σύμβαση ανάμεσα στο Ελληνικό κράτος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι.
  • Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι και άλλα Ινστιτούτα του Δικτύου, στη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, τη ΝΑ Ασία, την Ευρώπη και τον Καναδά.
  • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ αποτελεί ένα δυναμικό και σύγχρονο Ερευνητικό Ινστιτούτο που λειτουργεί με γνώμονα την Αριστεία στην Έρευνα, τη Δημόσια Υγεία και την Εκπαίδευση. Διαθέτει  εξειδικευμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους που έχουν επιτύχει αριστεία και στους τομείς  ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου (Τομείς Μικροβιολογίας, Νευροβιολογίας, Ανοσολογίας και Μοριακής Ιατρικής). Οι ερευνητικές ομάδες του ΕΙΠ συμμετέχουν σε πλήθος συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού για τη δημιουργία δικτύων βασικής, μεταφραστικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Το Ινστιτούτο έχει επίσης προσελκύσει σημαντικό αριθμό μεταδιδακτορικών συνεργατών.
  • Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΙΠ στον τομέα των μολυσματικών νόσων είναι εστιασμένη στα πεδία της Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας των λοιμώξεων, ενώ η έρευνα στον τομέα των Νευροεπιστημών εστιάζεται στα αυτοάνοσα, νευροεκφυλιστικά και νευρομυικά νοσήματα. Στους παραπάνω τομείς, η ερευνητική δραστηριότητα είναι συνυφασμένη με την εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και την ανάδειξη νέων ερευνητών. Για την υποστήριξη της έρευνας στο ΕΙΠ λειτουργούν σημαντικές τεχνολογικές υποδομές, όπως Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής  Έρευνας , Μονάδα Προηγμένης Οπτικής Μικροσκοπίας κ.ά. 

Το ΕΙΠ αποτελεί σε εθνικό επίπεδο πυλώνα για την Δημόσια Υγεία με τη λειτουργία πέντε Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο WHO και το ECDC, για την επιτήρηση και τον επιδημιολογικό έλεγχο σημαντικών ιικών, βακτηριακών και παρασιτικών λοιμώξεων και την αντιμετώπιση και επιδημιών νοσημάτων με υψηλή θνητότητα. Στο πλαίσιο  της συνεισφοράς στην Δημόσια Υγεία στο ΕΙΠ λειτουργεί Διαγνωστικό Τμήμα για την άμεση διάγνωση διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών  που προκαλούν νόσους στον άνθρωπο και στα ζώα.  Το Τμήμα αυτό εξυπηρετεί το Υπουργείο Υγείας, Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές. Στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου εντάσσεται επίσης η λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Εμβολίων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210-6478801, 210-6478894
Fax: 210-6425038
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: secr.director@pasteur.gr, marketing@pasteur.gr
Διεύθυνση:  Βασ. Σοφίας 127
Τ.Κ.11521
Site: www.pasteur.gr

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0