Μενού Επιλογών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / ΕΚΕΤΑ

 

  

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους είκοσι κορυφαίους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσέλκυση χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ιδρύθηκε το 2000 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ανθρώπινο δυναμικό του, συγκροτούν 700 και πλέον άτομα, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι υψηλά καταρτισμένοι επιστήμονες. Οι κύριες εγκαταστάσεις του βρίσκονται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε ένα χώρο 30.000 τ.μ., ενώ έχει παραρτήματα στην Αθήνα, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Πτολεμαΐδα.

Η αποστολή του περιλαμβάνει

  • την προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα – Ανάπτυξη – Καινοτομία
  • τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας
  • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
  • την ισχυρή συνεργασία με τη διεθνή και εγχώρια βιομηχανία καθώς επίσης και με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το ΕΚΕΤΑ αποτελεί αξιόλογη δύναμη στο διεθνή ερευνητικό χώρο έχοντας να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως

Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Βιώσιμη Κινητικότητα, Συνδυασμένες Μεταφορές, Οδική Ασφάλεια, Αγρο-Βιοτεχνολογία, Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα, Πληροφορική Βιο-δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, Βιο-οικονομία, Αγροτεχνολογία, Ασφάλεια καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.  

Στο ΕΚΕΤΑ κάθε χρόνο εκπονούνται πάνω από 380 Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΕΤΑ (περισσότερα από 350 άρθρα/έτος) έχουν σημαντική διεθνή επιστημονική απήχηση (περισσότερες από 7.100 ετεροαναφορές/έτος. Το ΕΚΕΤΑ είναι ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός φορέας που αναγνωρίζεται από την Ε.Ε. ότι σέβεται τις αρχές της "Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών".

Ινστιτούτα

Η διαθεματικότητα των ερευνητικών περιοχών του Κέντρου αναδεικνύεται μέσα από τη στενή συνεργασία των 5 (πέντε) Ινστιτούτων του:

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2310 498100

Fax: 2310 498180

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: certh@certh.gr

Διεύθυνση: 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης

Τ.Κ. 57001

Site: www.certh.gr

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0