Μενού Επιλογών

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών / ΕΠΠ AE

 

Τo ΕΠΠ είναι οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 με βάση το μοντέλο της «θερμοκοιτίδας» νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (spin-off / spin-out). Το σύνολο των μετοχών του ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών). Από το Μάιο του 2014 (Ν.4261, άρθρο 178, ΥΕΚ107//05.05.2014) την εποπτεία του ασκεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Με το νέο νόμο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την Καινοτομία (Ν.4310/2014, ΥΕΚ 258//08.12.2014), το ΕΠΠ εντάχθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΤ.

Στο ΕΠΠ στεγάζονται σήμερα περίπου 27 εταιρείες και 1 Ερευνητικό Ινστιτούτο, ενώ απασχολούνται περισσότερα από 150 άτομα υψηλού επιστημονικού μορφωτικού επιπέδου. Οι εγκατεστημένες εταιρείες στο ΕΠΠ έχουν κατοχυρώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 30 διεθνείς πατέντες, έχουν υλοποιήσει περισσότερα από 40 έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30 εκ. ευρώ και έχουν επενδύσει σε πάγιο τεχνολογικό εξοπλισμό περισσότερα από 7 εκ. Ευρώ. Το ίδιο το ΕΠΠ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 32 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (εθνικά και ευρωπαϊκά).

Δράσεις

1.Το ΕΠΠ διαθέτει Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας το οποίο διαμεσολαβεί μεταξύ επιχειρήσεων & ερευνητών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων ή/και την εφαρμογή της έρευνας στις επιχειρήσεις.

2.Επιπλέον, το ΕΠΠ έχει συστήσει 7 Innovation HUBs στους τομείς:

  • Νανοτεχνολογίας (Nanotechnology HUB)
  • Αγροδιατροφής (AromaHUB)
  • Βιοτεχνολογία (Biohealth HUB)
  • Έξυπνες πόλεις (Smart Cities HUB)
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Cleantech Energy HUB)
  • Αεροναυπηγικής (AeronauticHUB)
  • Μπλε Οικονομία/Ανάπτυξη (BlueInn Hub)

 

3.Το ΕΠΠ υλοποιεί το πρόγραμμα Proof-of-Concept το οποίο δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόν. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Proof-of-Concept ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως για την υποστήριξη 10 ιδεών (μέχρι 50.000 για κάθε έργο). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ιδιώτες-Δωρητές και από την Βιομηχανία, δεν επιβαρύνει τα έσοδα του Επιστημονικού Πάρκου, και θα αναπτυχθεί χωρίς περιοριστικούς όρους από τους οικονομικούς υποστηρικτές σχετικά με το είδος και τους στόχους της ερευνητικής ιδέας που θα υποστηριχθεί. Τη διαχείριση του προγράμματος και την αξιολόγηση των προτάσεων κάνει Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία

περιλαμβάνει εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων δέχεται αιτήσεις όλο το χρόνο όπου μπορούν να υποβάλλουν ερευνητές και ερευνητικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα

Στο χώρο του ΕΠΠ λειτουργεί το Περιφερειακό Γραφείο (Βιβλιοθήκη) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – ΟΒΙ, αποκλειστικά αρμόδιου φορέα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων & τεχνολογικής πληροφόρησης.

Τέλος, το ΕΠΠ φιλοξενεί στο χώρο του το Orange Grove Patras, τη νέα προ-θερμοκοιτίδα (pre-incubator) της Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, που προσφέρει προγράμματα φιλοξενίας και υποστήριξης σε άτομα/ομάδες με καινοτόμες ιδέες που επιθυμούν να δουν την ιδέα τους να αναπτύσσεται σε μία βιώσιμη επιχείρηση. Το εγχείρημα αποτελεί πρωτοβουλία τοπικής ομάδας στελεχών από το χώρο της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας, το Orange Grove Athens και το ΕΠΠ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Οδός Σταδίου, Ρίο Πατρών

Τ.Κ.265 04

Τηλέφωνο: +30 (2610) 911.550/1

Fax: +30 (2610) 994.106

e-mail: info@psp.org.gr

Site: www.psp.org.gr

Βασίλης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: president@psp.org.gr

Βίκυ Τομαρά, Διευθύντρια Ανάπτυξης: tomara@psp.org.gr

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0