Μενού Επιλογών

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών / ΕΠΠ AE

 

To Eπιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) είναι ένα κορυφαίο Τεχνολογικό Πάρκο στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 1989 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Το EΠΠ αποτελεί έναν από τους εταίρους κλειδί στο περιφερειακό οικοσύστημα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιμελλητήρια, συνεργατικούς σχηματισμούς και ενώσεις επιχειρήσεων.

Για περισσότερα από 15 χρόνια, το ΕΠΠ υποστηρίζει την ίδρυση και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων έντασης γνώσης σε διάφορους τομείς όπως, οι ΤΠΕ, η βιοτεχνολογία, η ενέργεια και άλλες τεχνολογίες βιομηχανικής εφαρμογής, συμμετέχοντας στην οικονομία της γνώσης για την πόλη και την περιοχή. Η προέλευση των επιχειρήσεων αυτών είναι κυρίως από την περιοχή, υπάρχουν όμως και επενδύσεις από το εξωτερικό μέσα από την απευθείας απόκτηση μετοχών ή χρησιμοποίηση κεφαλαίων επιχειρηματικού ρίσκου (VCs). Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών παρουσιάζει υψηλό βαθμό εξωστρέφειας.

Σήμερα το ΕΠΠ φιλοξενεί 24 εταιρείες και οργανισμούς, απασχολώντας περίπου 120 εργαζομένους υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης  σε τομείς όπως η μηχανική, η φυσικοχημεία, η ιατρική, κλπ. Οι εταιρείες υποστηρίζονται με ένα μίγμα υψηλής ποιότητας υποδομών, εξοπλισμού, διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΠ είναι αφενός να αναπτύξει και να μετασχηματίσει την περιφερειακή οικονομία μέσα από την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτόμα επιχειρηματικότητα, αφεταίρου  να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη διευκόλυνση και κινητοποίηση των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +30 (2610) 911.551/557 
Fax: +30 (2610) 994.106
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Mentzelopoulos@psp.org.gr   Tsami@psp.org.gr
Διεύθυνση:  Οδός Σταδίου, Ρίο Πατρών
Τ.Κ.265 04
Site: www.psp.org.gr/

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0