Μενού Επιλογών

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ / ΕΔΕΤ ΑΕ

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNET S.A.) από το 1998 αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης. Παράλληλα, αναπτύσσει εφαρμογές που εξοικονομούν πολύτιμους πόρους στην ελληνική πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες λειτουργικές δομές και εισάγουν νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Δραστηριοποιείται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Σήμερα το δίκτυο ΕΔΕΤ καλύπτει όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, παρέχοντας συνδέσεις υπερ-υψηλής ταχύτητας με το ελληνικό και διεθνές Διαδίκτυο. Διασυνδέει όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, Μουσεία και Βιβλιοθήκες. Εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 απαιτητικούς χρήστες. Επιπλέον, λειτουργεί τον κόμβο GR-IX προσφέροντας ουδέτερη διασύνδεση στις σημαντικότερες εταιρίες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως παρόχους υπηρεσιών Internet, παρόχους περιεχομένου κλπ.

Οι νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες (Cloud Computing) που παρέχει το ΕΔΕΤ υποστηρίζουν τη γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε εικονικούς υπολογιστικούς πόρους, δίνοντας τη δυνατότητα να οργανώνονται κοινότητες και πειράματα μεγάλης κλίμακας, με σύνθετες δικτυακές τοπολογίες. Επιπλέον, το ΕΔΕΤ  είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός φορέας που διαθέτει υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους σε όλη την ευρωπαϊκή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της νέας υπηρεσίας ~okeanos-global.

Το ΕΔΕΤ ανέπτυξε και λειτουργεί το εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων ARIS (Advanced Research Information System) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Το σύστημα ARIS είναι ένα πανίσχυρο, σύγχρονο εργαλείο στη διάθεση των ερευνητών για τη διεξαγωγή απαιτητικών υπολογισμών για την εξαγωγή έγκυρων επιστημονικών αποτελεσμάτων. Η Χημεία/Βιοχημεία, η Υπολογιστική Ρευστοδυναμική και η Κλιματολογία, είναι ενδεικτικά ερευνητικά πεδία που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση του ARIS. Το σύστημα ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών PRACE, με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στη χώρα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.
 

Το ΕΔΕΤ προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην απλούστευση διαδικασιών και στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται η υπηρεσία διαχείρισης συγγραμμάτων «Εύδοξος», διοργάνωσης ασφαλών ηλεκτρονικών εκλογών «Ζευς», οργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης του εθνικού μητρώου αιμοδοτών «ΕΜΑ», της ενιαίας ακαδημαϊκής ταυτότητας, και του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών εκλογής καθηγητών  σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών που προσφέρει η ΕΔΕΤ Α.Ε., σχεδιάζεται με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος. Μεταξύ άλλων, το ΕΔΕΤ αναβαθμίζει τη δικτυακή και υπολογιστική του υποδομή με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, και αναπτύσσει εργαλεία παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στα σημεία δικτυακής παρουσίας (PoPs) και στα οικεία Κέντρα Δεδομένων (DataCenters).

Στόχος του ΕΔΕΤ είναι να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα για την παραγωγή καινοτομίας με την ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την εισαγωγή πρωτοποριακών υπηρεσιών και καινοτόμων εφαρμογών από όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 7

Τ.Κ.:  115 23

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7474274

FAX: 210 7474490

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.: info@grnet.gr

SITE: www.grnet.gr

TWITTER: @grnet_gr

FB: @grnet.gr

LinkedIn: GRNET

You Tube: GRNET EDET

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0