Μενού Επιλογών

Ενεργές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 9 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
18/07/2018 Προκήρυξη τριών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
06/07/2018 Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (ELIXIR-GR)»
03/07/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Προσώπου κατά Ε.Ο.Φ. για την θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Μονάδα Εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
02/07/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Α ή Β Βαθμίδας και Β ή Γ Βαθμίδας του ΙΠΣΥ ( Ε.Κ "Αθηνά")
18/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
15/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β’ ή Γ’ βαθμίδας του ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ. «Αθηνά»
11/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ερευνητή Γ βαθμιδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
11/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β ή Γ βαθμιδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
07/05/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 62ΨΑ46ΨΧ6Τ-ΧΘΘ

Εγγραφές: 1-9

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0