Μενού Επιλογών

Ενεργές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 7 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
11/01/2019 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
08/01/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με απόσπαση στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
28/12/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ
14/12/2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Microglia-driven pathology and altered surveillance in demyelination» με κωδικό 1156
13/12/2018 Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
03/12/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Β βαθμίδας για το ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
07/05/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 62ΨΑ46ΨΧ6Τ-ΧΘΘ

Εγγραφές: 1-7

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0