Μενού Επιλογών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β ή Γ βαθμιδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
11/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
10/8/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
11/6/2018

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΕΛ / Ε. Κ. «Αθηνά»), προκηρύσσει:

  • μια (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία οπτικοακουστικού σήματος για την ανάλυση και κατανόηση ανθρώπινης ομιλίας»
  • μια (1) θέση Ερευνητή Β’ ή Γ’ με γνωστικό αντικείμενο «Πολυτροπική αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής»

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 10/08/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά» στα: Τηλ.: +30210 687 5302, Fax.: +30210 685 4270, email: stavrina@ilsp.athena-innovation.gr
 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0