Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ Δ)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
25308 - 01-03-2021
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
1/3/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
12/5/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
1/3/2021

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) τ ο υ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλ. επικοινωνίας: 2131300020, αρμόδια: Κ. Δαμουράκη έως και την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0