Μενού Επιλογών

Προκήρυξη Θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας στο ΙΙΕ/ΕΙΕ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
2264/28.05.2021
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
3/6/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
27/7/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/6/2021

Το Δ.Σ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του μοναχισμού με έμφαση στις βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχειακές πηγές του Αγίου Όρους» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΒΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/01-2021).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Τρίτη 27.07.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο τηλέφωνο 210 7273619 και email: iie@eie.gr
 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0