Μενού Επιλογών

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ βαθμίδας για το ΕΚΚΕ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ε.Κ.Κ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
10/8/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
20/9/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
10/8/2021

Το ΕΚΚΕ προκηρύσσει την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Έρευνα, Τεχνολογική ΑνάπτυξηΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr για την α.π. 1914/345ΓΠ/04.08.2021 προκήρυξη, εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20-09-2021.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0