Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική», για το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
64042/27-10-2021
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
27/10/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
28/12/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
27/10/2021

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/ Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Γ ́βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική».

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/.
 
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 28 Δεκεμβρίου 2021.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0