Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προκήρυξη μίας (1) θέσης τεχνικού εργαστηρίου για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
22/11/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
8/12/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
22/11/2021

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία (1) θέση τεχνικού εργαστηρίου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Δεκεμβρίου 2021

Πηγή : εδώ

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0