Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδάκτορα για Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στο πλαίσιο της "1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
7/12/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
22/12/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
7/12/2021

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου 1019, με τίτλο: “Development of a multi-parametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies” (DiseasePHENOTarget), στο πλαίσιο της “1ης Προκήρυξης  ερευνητικών  έργων  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  για  μέλη  ΔΕΠ  και  Eρευνητές/τριες  και  την  προμήθεια  ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”.

Για περισσότερες πληροφορίες,  στον σύνδεσμο :  Πρόσκληση για θέση μεταδιδάκτορα PD2_ΕΛΙΔΕΚ 1019

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 22 Δεκεμβρίου 2021

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0