Μενού Επιλογών

Ανακοινώσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
24/07/2018 Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποψηφίων Διδακτόρων και προτάσεων για τη δράση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» συνολικού προϋπολογισμού 11.030.000 Ευρώ
29/06/2018 Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
21/06/2018 Οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της δράσης με τίτλο «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»
18/06/2018 Πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής α’ φάσης προτάσεων για την 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
18/06/2018 Πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες
04/06/2018 Με μήνυμα «Ενισχύουμε την Έρευνα, στηρίζουμε την Καινοτομία» πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
23/05/2018 Απόφαση Έγκρισης 2ης Τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής της 1ης προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες
02/05/2018 Δελτίο Τύπου για την 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»
02/05/2018 Δελτίο Τύπου για την 2η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ)
19/04/2018 Χρηματοδότηση ύψους 34.000.000 ευρώ σε 189 μεταδιδάκτορες για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στην Ελλάδα
03/04/2018 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
20/03/2018 Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση ενστάσεων της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
13/03/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του επιστημονικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομιας
12/03/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιάς (1) θέσεως υπαλλήλου τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων στο Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας
05/03/2018 Απόφαση Τροποποίησης της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
22/02/2018 Υποβολή ενστάσεων 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, της Επιστημονικής Περιοχής Έρευνας «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες»
05/02/2018 Ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση των μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών
31/01/2018 Υποβολή ενστάσεων 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
24/01/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Υπαλλήλου Υπεύθυνου για την Οικονομική Διαχείριση, το Λογιστήριο και τη Μισθοδοσία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
24/01/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Εγγραφές: |1-20|  

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0