Μενού Επιλογών

Ανακοινώσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
19/04/2018 Χρηματοδότηση ύψους 34.000.000 ευρώ σε 189 μεταδιδάκτορες για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στην Ελλάδα
03/04/2018 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
20/03/2018 Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση ενστάσεων της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
13/03/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του επιστημονικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομιας
12/03/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιάς (1) θέσεως υπαλλήλου τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων στο Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας
05/03/2018 Απόφαση Τροποποίησης της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
22/02/2018 Υποβολή ενστάσεων 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, της Επιστημονικής Περιοχής Έρευνας «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες»
05/02/2018 Ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση των μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών
31/01/2018 Υποβολή ενστάσεων 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
24/01/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Υπαλλήλου Υπεύθυνου για την Οικονομική Διαχείριση, το Λογιστήριο και τη Μισθοδοσία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
24/01/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
24/01/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Υπαλλήλου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
18/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των δυο (2) αναπληρωτών διευθυντών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
01/12/2017 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
08/09/2017 Τηλεοπτικό μήνυμα για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
11/07/2017 1η Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της 1ης προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για ΥΔ
03/07/2017 ΔΤ: Απονέμονται 538 υποτροφίες σε Υποψήφιους Διδάκτορες
22/06/2017 Οδηγός Εφαρμογής για την υλοποίηση των προτάσεων της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
09/06/2017 Ανακοίνωση - 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
09/06/2017 ΔΤ: Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για 500 νέους υποψήφιους διδάκτορες

Εγγραφές: |1-20| 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0