Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, που θα προταθεί ως μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Ημερομηνία:
2/12/2016

Ως μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και σημαντική ερευνητική εμπειρία, που προτείνονται από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία διαθέτουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν είτε στελέχη του ιδίου Ιδρύματος, είτε διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της διασποράς, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 7 παρ. 2γ και 2δ και 13 παρ. 1 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά δεσμευτικά μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 12.00 το μεσημέρι), αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας/Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:  dd.protokol@admin.demokritos.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Γραμματεία ΔΣ στα τηλέφωνα: 210-6503009. 210-6503022 & 210-6503018 και στο email: gram.ds@central.demokritos.gr

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0