Μενού Επιλογών

Προδημοσιεύσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των προδημοσιεύσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία,Τίτλος. Περιέχει 2 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
08/08/2017 Προδημοσίευση 1ης Προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και ερευνητών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
08/08/2017 Προδημοσίευση 2ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Εγγραφές: 1-2

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0