Μενού Επιλογών

Νέα αποτελέσματα (επιλαχόντες) της 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Αριθμός πρωτοκόλλου:
172274/I2/13-10-2017
Ημερομηνία δημοσίευσης:
16/10/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
16/10/2017

Σας ενημερώνουμε ότι  τροποποιήθηκε η με α.π. 111796/Ι2/3-7-2017 Απόφαση με θέμα «Έγκριση οριστικών Πινάκων Κατάταξης και έκδοση Καταλόγου με τις προς  χρηματοδότηση αιτήσεις ανά Επιστημονική Περιοχή Έρευνας στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες».

Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή εγκριτικής επιστολής προς τους ΥΔ, οι αιτήσεις των οποίων εγκρίνονται προς χρηματοδότηση (επιλαχόντες), για την υποβολή στη ΓΓΕΤ των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.
 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0