Μενού Επιλογών

2η συνάντηση-Ιούνιος 2016

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2016 η 2η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας. Επισυνάπτεται η πρόσκληση, η ατζέντα και οι σχετικές παρουσιάσεις.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0