Μενού Επιλογών

3η συνάντηση-Νοέμβριος 2017

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2017 η 3η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας. Επισυνάπτεται η πρόσκληση, η ατζέντα και οι σχετικές παρουσιάσεις.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0