Μενού Επιλογών

1η συνάντηση της πλατφόρμας-Οκτώβριος 2013

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2013 η 1η συνάντηση της πλατφόρμας για τον τομέα της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στις ΤΠΕ, εθνικοί εκπρόσωποι για τις ΤΠΕ στα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής σε θέματα ΤΠΕ, βασικές επιχειρήσεις καθώς και Μη κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Συντονιστής της πλατφόρμας ήταν ο κ. Βασίλης Γογγολίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, MSc, στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0