Μενού Επιλογών

3η συνάντηση-Ιούλιος 2016

Περιγραφή

Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016 η 3η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας στην ΓΓΕΤ, Μεσογείων 14-18, 11:00 π.μ

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0